معرفی نهادی که ارتباط حرفه‌ای ۱۰۱ خبرنگار در هند را با نشریات میسر می کند

نوشته Ayesha Aleem
Oct 30, 2018 در تداوم فعالیت رسانه ای

101 Reporters تریبونی اینترنتی برای خبرنگاران آزاد هند است که با نهادهای رسانه‌ای در ارتباط قرار بگیرند و با آن‌ها همکاری کنند. گنگدهار پاتیل، یک خبرنگار آزاد هندی که خود،‌ تجربه‌ی همکاری با چندین نشریه را دارد، این تریبیون را راه اندازی کرده است. 

رویه‌ی کار آن است که خبرنگاران ایده‌ی خود را برای نهاد ۱۰۱ می فرستند. پاتیل این طرح‌ها و ایده‌ها را بررسی می کند و مطلب را برای نشریه‌ی که فکر می کند مناسب است، می فرستد. حتی اگر نشریه در نهایت مطلب را منتشر نکند، ۱۰۱ حق الزحمه‌ی خبرنگار را می پردازد. 

پاتیل می گوید که به عقیده‌ی وی، بزرگ‌ترین مهارت یک خبرنگار، آن است که منبع اطلاعات را بیابد و آن را راستی آزمایی کند. ۱۰۱ مجموعه‌ی از خبرنگاران را با یکدیگر در ارتباط قرار می دهد که از سراسر هند با آن‌ها هم‌کاری می کنند، بیش از پانصد خبرنگار که به مرور و به شیوه‌ی طبیعی گرد آمده اند و کارشان را با ۱۰۱ به اشتراک می گذارند. 

Syeda Ambia Zahan سیدا امبیا زهان  یکی از سردبیران ۱۰۱ است که در شمال شرقی هند، در آسام، مستقر است. او می گوید ۱۰۱ می تواند به گزارش مطالبی بپردازد که تاکنون امکان تهیه‌ی گزارش از آن‌ها وجود نداشته، یا مطالبی که کم‌تر به آن‌ها پرداخته شده است، مطالبی که حتی رسانه‌های محلی هم به آن نپرداخته اند. 

۱۰۱ با حدود ۱۵ رسانه‌ی خبری ملی و بین‌المللی در ارتباط است که شامل بنیاد نیمن و تایمز بریتانیا می شود و نزدیک به ۱۲۵ هزار دلار به آن اعطا شده، اما هنوز هم سودآور نشده است. 

سردبیران و خبرنگارانی که با این نهاد همکاری می کنند، معتقدند که خاصیت مثبت این نهاد، آن است که خبرنگاران را به میز محدود نمی کند و به آن‌ها امکان تهیه‌ی گزارش را در محل می دهد. 

۱۰۱ با نزدیک به ۲۰۰ خبرنگار از سراسر هند همکاری می کند. این همکاری طی یک سال اخیر ادامه یافته است. در این حال، این نوع فعالیت، گرفتاری و چالش‌های خاص خود، به ویژه از نظر مالی، را دارد. 

همه‌ی گزارش‌ها به هر دو زبان هندی و انگلیسی منتشر می شوند، اول به زبان هندی تهیه می شوند و یک گروه مترجم آن‌ها را به انگلیسی ترجمه می کند. سردبیر ۱۰۱ می گوید کار این نهاد اهمیت دارد، چون عقیده و دیدگاه تا اندازه‌ی قابل نگارش است، پس از آن باید بر گزارش مبتنی باشد. او می افزاید که همه‌ی خبرنگارانی که با او همکاری می کنند، مشتاق فعالیتند و تاکنون نشده که کاری یا گزارشی از یکی از آن‌ها بخواهد که انجام یا تهیه نشده باشد. 

 

تصویر اصلی از Pixabay، با مجوز rawpixel.