معرفی تعدادی ابزار دیجیتال رایگان خبرنگاری

نوشته Sara Olstad
Oct 30, 2018 در خبر‌نگاری دیجیتال

خبرنگاران در هر کجای جهان که باشند، می توانند به tools.ijnet.org مراجعه کنند تا تازه ترین ابزار دیجیتال و طرح‌هایی را ببینند که توسط خبرنگارانی انجام شده که دوره‌ی فرصت مطالعاتی نایت را گذرانده اند. این مجموعه (جعبه ابزار) بیش از سی ابزار دیجیتال دارد که همه‌ی این بخش‌های خبرنگاری را پوشش می دهد: خبرنگاری چند رسانه‌ای، خبرنگاری سیار، داده نگاری، خبرنگاری تجسسی.

اگر به این وبسایت مراجعه کردید و ابزار یا ایده‌های آن را پسندیدید یا از آن‌ها آموختید، می توانید آن‌ها را با ما مطرح کنید یا به این نشانی توییت کنید: ICFJKnight@

طرح‌های معرفی شده در این وبسایت از toTimeline تا Salama، شیوه‌هایی هستند برای تعیین میزان خطر خبرنگاران و یافتن و توصیه راه‌هایی برای مصون نگاهداشتن آن‌ها.

این ابزار و طرح‌ها که توسط خبرنگاران فرصت مطالعاتی نایت طراحی شده، خبرنگاران را در راه توزیع و انتشار بهتر محتوای‌شان و در امان ماندن از تهدیدهای فیزیکی و آنلاین راهنمایی و کمک می کند. 

این خبرنگاران شیوه‌هایی را هم برای تعامل بهتر با مخاطبان پیشنهاد می کنند و راه‌هایی را برای آزمون و ابداع دیجیتال معرفی می کنند. 

شش تن از این خبرنگاران (که دوره نایت را گذرانده اند)، در نشست امسال انجمن خبر اینترنتی یا 2017 Online News Association Conference در واشنگتن دی سی شرکت می کنند. 

بسیاری از ابزاری را که این خبرنگاران ارائه می کنند، در جعبه‌ی ابزار آی جی نت می توانید پیدا کنید. درعین حال، این نشست به طرح موضوعاتی چون الگوهای تجاری خبر تا راستی آزمایی تا هم‌کاری با خبرنگاری تا تعامل با مخاطبان می پردازد. 

از راه این لینک، ابزار ما را می توانید امتحان کنید. 

 

Try our toolsarrow

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز Carson Savage.