فرصت های خبرنگاری برای اقدام در ماه ژوئن

نوشته IJNet
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

اگر در پی گسترش توانایی های خبرنگاری خود هستید یا دنبال کار تازه ای می گردید یا می خواهید شناخته شوید، این فرصت ها را برای اقدام در ماه ژوئن در نظر داشته باشید.  این فرصت ها برای خبرنگاران هر کجای جهان باز است.

رقابت بایو-کالوادوس Bayeux-Calvados برای خبرنگاران رویدادهای جنگی، آخرین مهلت اقدام: ۶ ژوئن ۲۰۱۶

روزنامه نگاران مطبوعات، عکاسان خبری، روزنامه نگاران آنلاین، خبرنگاران رادیو و تلویزیون و مستندسازان می توانند در این رقابت شرکت کنند. آثار ارسالی باید بین ۳۱ ژوئن ۲۰۱۵ تا ۳۱ مه ۲۰۱۶ منتشر شده باشند. این رقابت از سوی بنیاد Calvados General Council و شهر بایوی فرانسه برگزار می شود. مبلغ جوایز بین ۳۴۱۱ تا ۷۹۵۹ دلار آمریکا خواهد بود.

برای اطلاعات کامل، اینجا کلیک کنید.

فرصت مطالعات نوآوری اجتماعی Bluhm/Helfand، آخرین مهلت اقدام: ۷ ژوئن ۲۰۱۶

فرصت مطالعاتی نوآوری اجتماعی Bluhm/Helfand با مشارکت Chicago Ideas Week به شمار منتخبی از کارآفرینان مبدعی که ایده های خاصی در عرصه های اجتماعی دارند، وام بلاعوضی به مبلغ ده هزار دلار می دهد و در زمینه ایده و فعالیت آنها اطلاع رسانی می کند. تقاضا دهندگان باید ۳۵ ساله یا جوانتر باشند و به عنوان کارآفرین اجتماعی انتفاعی یا غیرانتفاعی فعالیت کنند.

برای اطلاعات کامل، اینجا کلیک کنید.

کمک مالی به روزنامه نگاران منتخب حوزه محیط زیست، آخرین مهلت اقدام: ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶

روزنامه نگاران سراسر جهان می توانند برای دریافت کمک مالی ۵۰۰۰ دلاری برای اجرای طرح های گزارشگری محیط زیست درخواست دهند.

برای اطلاعات کامل، اینجا کلیک کنید.

فرصت مطالعاتی برای خبرنگاران سیاسی، آخرین مهلت اقدام: ۲۷ ژوئن ۲۰۱۶

دانشجویان، زنان، روزنامه نگاران و کارآفرینانی که ۲۵ سال یا یبشتر دارند می توانند برای دریافت این فرصت اقدام کنند. این فرصت در قالب برنامه مجله فارین پالیسی ارائه می شود و شامل یک دوره آنلاین و یک دوره حضوری یک تا سه ماهه است. 

برای اطلاعات کامل، اینجا کلیک کنید.

وام بلاعوض Portenier Human Rights Bursary برای پوشش خبری موضوعات حقوق بشری، آخرین مهلت اقدام: ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶

خبرنگاران و مستندسازانی که روی مسائل حقوق بشری کار می کنند، می توانند برای دریافت این کمک مالی تقاضا بدهند و تا سقف ۲۳۳۵ دلار آمریکا دریافت کنند.

برای اطلاعات کامل، اینجا کلیک کنید.

 

تصویر اصلی از فلیکر با مجوز Leo Hidalgo.