فرآيند برنامه¬ريزي

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در تداوم فعالیت رسانه ای

فرايند برنامه­ريزي لازمه يك بازاريابي موفق است.

يك پروژه صرفا تا حدي مي­تواند عمل كند كه براي دستيابي به اهداف مشخص برنامه­ريزي شده باشد. چالش پيش روي شما اين است كه خلاقانه فكر كنيد و هر ايده­اي را در حدي گسترش دهيد كه جنبه­هاي بيشتري از كار را پوشش دهد.

1 -–كار را با تعريف كردن هدف مد نظرتان به بيان مشخص و قابل اندازه­گيري شروع كنيد. براي مثال، ممكن است بخواهيد در ماه آينده 100 نفر به مشتركانتان اضافه كنيد.

2 – سپس مشخص كنيد چه كساني مخاطبان شما هستند. براي مثال، ممكن است مايل باشيد كه ساكنان منطقه­اي با درآمد بالا مشترك شما بشوند.

3 – در قدم بعدي ويژگيها و نيازهاي مخاطبان مد نظر را معين كنيد.

4 – سرانجام، گام اساسي را برداريد به اين ترتيب كه تعيين كنيد روزنامه چگونه مي­تواند يكي از آن ويژگيها را تقويت كند يا يكي از آن نيازها را برآورده كند.

سپس صرفنظر از اين كه مشغول برنامه­ريزي براي يك مطلب مهم، يك مسابقه، دادن هديه، يك بازي، رويدادي خاص، فعاليت تبليغي يا پيشنهاد فروش هستيد، آنرا گرد ويژگي يا نياز مخاطبان و توانايي خودتان در برآوردن آن نياز بنا بگذاريد.

براي به پايان بردن بازاريابي، همه چيز را مو به مو بسنجيد. در ضمن پس از پايان پروژه، تلاشهاي خودتان و نتايج را به دقت تحليل و تعيين كنيد كدام اقدام موفق بود و كدام نبود و چرا. اين چرايي به شما كمك مي­كند بار بعد بهتر عمل كنيد.

اقتباس از مطالب آموزشي مركز بین­المللی روزنامه­نگاران نوشته جوديت رُآلز