طرحی برای تسهیل تعامل میان اتاق‌های خبر

نوشته Christine Schmidt
Oct 30, 2018 در خبرنگاری تعاملی

هم‌کاری خبرنگاری خوب است، تا وقتی که آدم گرفتار زنجیره‌ی ایی‌میل‌ها و متن‌های گوگل می شود.  Project Facet که توسط یک زن خبرنگار و مهندس نرم افزار به نام  Heather Bryant هدر برایانت اداره می شود، امیدوار است این روش را تغییر دهد. او می گوید: «اتاق‌های خبر مایلند با این طرح هم‌کاری کنند، اما گردآوردن خبرنگاران گوناگون با ابزار و فرهنگ‌های مختلف دشوار است.»

برایانت اخیرا دوره‌ی فرصت مطالعاتی خود را در دوره‌ی نایت در دانشگاه استنفورد گذرانده و علت علاقه‌اش این بود که پیشتر به عنوان سردبیر بخش دیجیتال  KTOO Public Media در جونوی آلاسکا فعالیت می کرد. 

برایانت می گوید: «تعامل و هم‌کاری برای اتاق‌های خبری که من در آلاسکا با آن‌ها کار می کردم، ضرورت دارد. رسیدن به برخی نقاط این ایالت بسیار بزرگ دشوار است و هم‌کاری رسانه‌ها با هم، باعث می شود که اگر یک خبر مهم یا رویداد خاص اتفاق بیافتد، یک رسانه می داند که رسانه‌ی دیگر ممکن است آن را پوشش دهد. برایانت می گوید چون بخش بزرگی از ارتباط برای این هم‌کاری از راه ایی‌میل انجام می شد، سرگردانی فراوانی ایجاد کرد. 

چنین شد که  Project Facet فعال شد، جایی که هم‌فکری، تعامل، و ویرایش مقالات به صورت جمعی و در قالب هم‌کاری خبرنگاری امکان پذیر است و امکان دیدن میزان پیشرفت کار هم‌کاران هم از همین راه ممکن است. برایانت این کار را از سال ۲۰۱۵ به تنهایی انجام داده و از صندوق نایت بهره برده تا در این راستا کمک مالی لازم را به دست آورد. 

فرصت مطالعاتی او در سال گذشته به وی امکان داد تا خود را به طور کامل آماده‌ی فعالیت در Project Facet کند. 

اما در تقاضانامه‌‌اش برای اقدام برای دریافت این فرصت خبرنگاری، تاکید کرده بود که می خواهد بر روی این موضوع تحقیق کند که کدام ابزار، زیرساخت‌ها، و منابع، برای ایجاد هم‌کاری‌های معنادار و اثرگذار مورد نیاز است. از آن زمان تاکنون، در تعداد زیادی کنفرانس و بازدید از مراکز گوناگون خبرنگاری شرکت کرده است، و بر روی جغرافیای خبرنگاری مبنی بر هم‌کاری و تعامل خبرنگاران کار کرده است. برایانت هم‌چنین به ساختن نرم افزاری پرداخته که با ایده‌ی هم‌کاری میان اتاق‌های خبر ایجاد شده، اما می خواهد خبرنگاران مستقل و آزاد را هم در این برنامه شرکت دهد. 

او پس از تکمیل دوره‌ی فرصت مطالعاتی‌اش، در یک پست اینترنتی چنین نوشت: 

وقتی فهمیدم که قرار است در فرصت مطالعاتی نایت شرکت کنم، تمرکزم را به جای بحث و گفت‌وگو، بر روی خبرنگاری گذاشتم. می خواستم با هر تعداد آدمی که می توانم، گفت‌وگو کنم تا در مورد طرح‌های تعاملی و طرح‌های هم‌کاری میان خبرنگاران گوناگون و اتاق‌های خبر مختلف صحبت کنیم. می خواستم بفهمم که کدام ایده‌ها و طرح‌ها مفید و کارآمدند و کدام باید بهتر شوند. 

پروژه‌ی هدر برایانت اکنون تقریبا آماده‌ی آغاز به کار است. او گفته که ایده‌ی سه طرح تعاملی گوناگون را به شور گذاشته و به نتایجی رسیده است، اما به دنبال کسی است که بتواند بخش امنیت سایبری این تریبون را تامین کند. او هم‌چنین در تدارک آن است که پروژه ی Facet را به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی فعال کند. 

خانم برایانت می گوید ترجیح می دهد هم‌کاری خود را با اتاق‌های خبر کوچک‌تر انجام دهد تا سرمایه گذاران عمده. او می گوید ترجیح می دهد با هزار اتاق خبر کوچک هم‌کاری کند تا این که یک ابزار عمده برای یک اتاق خبر بزرگ ایجاد کند.

او می گوید: «چالش عمده برای من این است که از طرحی که مدت‌هاست روی آن کار کرده‌ام به طرحی گذار کنم که شمار بیشتری از خبرنگاران را به خود جذب می کند و این طرح با روند بهتری رشد می کند.  

 

این مقاله ابتدا در وبسایت Nieman Lab منتشر شد و اکنون با اجازه، دوباره انتشار یافته است.

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز jmettraux.