ضرورت تقویت هم‌کاری جهانی در پوشش خبر برای مبارزه با اطلاعات غلط

نوشته Joyce Barnathan
Oct 30, 2018 در مبارزه با شیوع اطلاعات غلط و جعلی

بر مبنای محتوای یک نشست مرکز بین‌المللی خبرنگاری در بوستون که با موضوع «دلایل ضرورت همکاری رسانه‌های جهانی در جهانی در حال تجزیه» برگزار شد، ما درگیر یک جنگ با تسلیحات اطلاعاتی هستیم.

Nicco Mele نیکو میل، مدیر مرزک شورنستاین در دانشگاه هاروارد، در این نشست گفت: «سوءاطلاعات جهانی رویه‌ی تازه‌ی است که به گونه‌ای فزاینده جامعهی جهانی خبر و رسانه را تحت تاثیر قرار می دهد. بر مبنای مطالعه‌ی آقای میل ۲۵ تا ۵۰ درصد محتوای مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود، اطلاعات غلط است. او می گوید طی دوران رقابت‌های انتخاباتی فرانسه، ۱۸ کشور از جمله آمریکا، با انتشار اطلاعات غلط در شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند تا نتیجه‌ی انتخابات را تغییر دهند.

این اتفاق در زمانی می افتد که بسیاری از نهادهای خبری آمریکایی از تعداد خبرنگاران خارجی خود کم کرده‌اند تا بتوانند هزینه‌های‌شان را تامین کنند و ورشکست نشوند. 

Philip Balboni فیلیپ بالبونی که مدیر و سردبیر ارشد DailyChatter است، می گوید با این همه، رسانه‌های جمعی سنتی باید در پوشش خبری جهانی نقش مهمتری داشته باشند. 

Patrick Butler که معاون اجرایی مرکز بین‌الملی خبرنگاران است، می گوید یکی از راه‌های هم‌کاری نهادهای گوناگون خبری با رسانه‌ها آن است که با شبکه‌های تجسسی خبری که در سراسر جهان مشغول کار شده‌اند، هم‌کاری کنند. بسیاری از این نهادها در طرح اسناد پاناما که برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر هم شد، در تهیه و ارائه‌ی اطلاعات شرکت داشتند. 

Kathleen Kingsbury که سردبیر بخش دیجیتال بوستون گلوب است، می گوید که با گروه‌های خبرنگاری غیر انتفاعی در ایالات متحده هم‌کاری کرده تا بتواند میزان و عمق موارد جنایات ناشی از نفرت را در شهرش و در نقاط گوناگون کشورش پوشش دهد و اضافه کرد که در پی یافتن مشارکت و هم‌کاری است.

راه دیگری برای مقابله با اخبار جعلی آن است که نهادهای خبری بین‌المللی که راستی آزمایی می کنند، مورد حمایت قرار گیرند. به عنوان نمونه گروهی در آرژانتین به نام Chequeado راه‌هایی مبتکرانه را ابداع کرده تا ادعاهای جعلی را برملا کند. 

آقای میل گفت که دخالت روسیه در انتخابات آمریکا مشهود است و مطالعاتی در این خصوص در جریان است و همزمان تحقیقاتی در مورد انتخابات فرانسه و بریتانیا نیز انجام خواهد شد. وی افزود که ۳۷ اتاق خبر در فرانسه برای برملا کردن اخبار جعلی و دخالت در انتخابات فعال بودند.

Dave Callaway دیو کالاوی که یکی از مدیران مرکز بین‌المللی خبرنگاران است، می گوید ما در حال باخت این بازی اخبار جعلی و اطلاعات نادرست هستیم. اگر هم داریم می بریم، حس خیلی بدی است و بیش‌تر به باخت شبیه است. مردم اکنون ارزش خبرنگاری خوب را دریافته‌اند، و نقش آن را در دموکراسی فهمیده‌اند.

چنان‌که آقای بالبونی هم گفت، «این تنها یک لحظه در تاریخ است و لحظات بهتر هم فرا خواهد رسید.»

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز  Jacques Caffin