شش استراتژی برتر برای رسانه های دیجیتال

نوشته vgimenez
Oct 30, 2018 در گوناگون

نظرهای زیادی درباره چگونه منطبق کردن نشریات چاپی با واقعیت های عصر اطلاع رسانی دیجیتال وجود دارد. روزنامه آرژانتینی لا ناسیون (La Nación) توانسته است در این خصوص بسیار موفق عمل کند. وب سایت این روزنامه برای دومین سال پیاپی در بخش سایت برتر غیر انگلیسی جایزه ویژه انجمن اخبار آنلاین آمریکا را از آن خود کرده است.

هیات داوران این انجمن و روزنتال آلووس بنیانگذار مرکز نایت برای روزنامه نگاران در قاره‌ آ‌مریکا می گویند که وب سایت لا ناسیون به طور موثر و خلاق از قابلیت های دیجیتال و نوین رسانه ای برای ارتباط با مخاطب استفاده کرده است.

گاستون رویتبرگ سردبیر بخش چند رسانه ای لا ناسیون به طور اختصاصی با آی جی نت گفتگویی انجام داده و درباره خط مشی دیجیتال این روزنامه صحبت کرده است که در این زیر می خوانیم:

رویتبرگ می گوید که نحوه ارایه مطالب به مخاطبان در وب سایت روزنامه اش به طور چشمگیری بهبود یافته است و کارکنان لا ناسیون دریافته اند که اطلاع رسانی با تجزیه و تحلیل داده های خام می تواند به ارتقای درک خوانندگان از اوضاع جامعه منجر شود.

به گفته وی سایت لا ناسیون بر شش محور تاکید دارد:

  • کاربر محوری: گاستون رویتبرگ می گوید که لا ناسیون در عرصه رسانه های دیجیتال و نوین سرمایه گذاری بلندمدت کرده است. وی در عین حال می گوید که مدیران به این وب سایت به عنوان جایگاهی برای آزمایش افکار جدید نگاه می کنند و از اتخاذ تدابیری که به تعامل بیشتر با مخاطبان منجر می شود واهمه ندارند.

  • تازه ترین تحولات روزنامه نگاری:‌ لاناسیون همچنین تیمی را برای گسترش بخش چند رسانه ای خود تشکیل داده است که تازه ترین تحولات در دنیای اطلاع رسانی و روزنامه نگاری را دنبال می کند و به خصوص بر روزنامه نگاری داده محور تاکید دارد.

  • ادامه آموزش:‌ رویتبرگ می گوید که لا ناسیون در زمینه آموزش کارکنان و روزنامه نگاران خود سرمایه گذاری جدی کرده است. به ویژه این آموزش ها در بخش چند رسانه ای و دیجیتال به طور مستمر دنبال می شود. به گفته او وب سایت لا ناسیون در حال حاضر دارای روزنامه نگاران مجربی است که از آخرین های اطلاع رسانی آگاهند.

  • آغاز کار با قابلیت های راحت: رویتبرگ می گوید که هر روزنامه نگار یا طراح دیجیتال باید با کار با Tableau و ManyEyes آشنا باشد.

  • استفاده گسترده از داده های خام:‌ گاستون رویتبرگ تاکید دارد که می توان داده های خام و آمارهای پیچیده را در بخش های مختلف از جمله اقتصادی ورزشی سیاسی اجتماعی و محیط زیستی سازماندهی و از آن خبر استخراج کرد.

  • ادغام تحریریه ها:‌ در لا ناسیون همچنین تحریریه های چاپی و دیجیتال در قالب واحدی منسجم فعالیت می کنند. بسیاری از روزنامه نگاران بخش چاپی در وب سایت نیز فعال هستند. رویتبرگ ادغام تحریریه های سنتی و نوین را برای موفقیت یک رسانه حیاتی می داند.