سازمان ملل بانک اطلاعاتی روزنامه نگاران را نوسازی کرد

نوشته بسام سبتي
Oct 31, 2018 در خبرنگاری اولیه

ائتلاف تمدن های سازمان ملل متحد، بانک اطلاعاتی کارشناسان جهانی را نوسازی کرد.

"گلوبال اکسپرتس" یکی از بزرگ ترین منابع بین المللی اطلاعات برای روزنامه نگاران است که به تازگی با ارائه فهرست جامع تری از کارشناسان، خدمات خود را گسترش داده است.

در جایگاه های داده های این سایت می توانید بر اساس تخصص یا منطقه جغرافیایی، به طور رایگان اطلاعات تماس کارشناسان مورد نظر خود را در رشته های مختلف پیدا کنید.

این وب سایت علاوه بر تسهیل ارتباط بین کارشناسان و مطبوعات، تحلیل های روزنامه نگاران برجسته سی ان ان، بوستون گلوب، بی بی سی، خبرگزاری های رویترز و فرانسه را منتشر می کند.