روز جهانی ایدز: گزارش درباره ایدز

نوشته ijnet_admin
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

در روز جهانی ایدز 2009، ما مدیون همه روزنامه نگارانی هستیم که درباره ایدز در سراسر دنیا گزارش تهیه می کنند. در اینجا چند منبع اطلاعاتی را درباره ایدز به شما معرفی میکنیم. اگر شما هم منابع دیگری را میشناسید لطفا آنها را در زیر این صفحه اضافه کنید.

برنامه  صداهای محلی شبکه اینترنیوز(Internews Network) دو راهنمای گزارش درباره ایدز و اچ.آی.وی را برای مربیان روزنامه نگاری تهیه کرده است. برای دان لود فایل پی دی اف به این لینک مراجعه کنید.

شبکه بین المللی رسانه زنان با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل، یک راهنما برای متخصصان رسانه ها برای گسترش و بهبود گزارش درباره ایدز در آفریقا تهیه کرده اند. برای دسترسی به این لینک مراجعه کنید.

بنیاد کایزر یک راهنمای عملی درباره اصول گزارشگری ایدز تهیه کرده و در آن به راه های ارایه گزارش به سردبیران و راهنمایی درباره اخلاق روزنامه نگاری می پردازد. این راهنما همچنین شامل فهرستی از سایر منابع اطلاعاتی، یک گاهشمار درباره تاریخچه ایدز، و جزییاتی درباره راه های درمان و غیره است. برای دسترسی به این لینک مراجعه کنید.