رقابت خبرنگاری برای ترویج حقیقت‌یابی

نوشته Sam Berkhead
Oct 30, 2018 در مبارزه با شیوع اطلاعات غلط و جعلی

.دنیای امروز در بطن بحران واقعیت است.

ما در دنیایی زندگی می کنیم که احتمال بیشتری وجود دارد که شهروندان آن به یک تصویر اینترنتی توجه کنند تا به رسانه‌ها. خوانندگان اغلب براساس آن که چه کسی موضوعی را با آنها به اشتراک گذاشته، به محتویات آن اعتماد یا توجه می کنند، تا براساس آن که چه کسی نویسنده‌ی آن است.

TruthBuzz رقابت جدیدی است که از سوی مرکز بین‌المللی خبرنگاران و بنیاد Craig Newmark تدارک دیده شده که می خواهد برعکس این موضوع را ترغیب کند و اتفاقات قابل اعتماد و تایید شده را در فضای مجازی گسترش دهد. و شما با شرکت در آن و در صورت برنده شدن می توانید تا ده هزار دلار دریافت کنید.

به جای ارائه‌ی اصول حقیقت‌یابی به مردم، از راه توضیحات مفصل و نکاتی که در مقالات ممکن است به آنها اشاره شود، TruthBuzz در تلاش است تا راه‌هایی برای ارائه‌ی واقعیت‌ها و دفع دروغ پیدا کند و گزارش‌های تصویری و تعاملی بیابد که ارزش به اشتراک گذاشته شدن دارند. فارغ از آن که این واقعیت‌ها در ویدیو یا تصویری اینترنتی منعکس شوند یا به شکل دیگری، به شما بستگی دارد.

.آن‌‌چه به عنوان واقعیت برای این رقابت می فرستید باید برای موفق بودن در رقابت این ویژگی ها را داشته باشد:

توضیح دهد که طرح شما چگونه یک واقعیت را که به غلط انعکاس یافته، اصلاح می کند؛

منبعی که واقعیات از آن استخراج شده است، کدام است؛

تشریح کنید که طرح شما چگونه از تکنیک‌های نوآورانه بهره می برد تا واقعیات را به سرعت ترویج دهد؛

یک پست نمونه از شبکه‌های اجتماعی را همراه با نوآوری خودتان در حقیقت‌یابی را در گزارش‌تان بیاورید.

برای شرکت در این رقابت تا سی ام ژوئن فرصت دارید.  بعد از آن، هیات داوران سه برنده را بر بنیاد اصالت طرح‌های‌شان، میزان قابلیت کمک به مخاطبان برای تشخیص واقعیت از دروغ و گسترش اصول و مبانی تشخیص واقعیت انتخاب خواهد کرد. نفرات اول تا سوم این رقابت به ترتیب ده هزار، پنج هزار، و دوهزار و پانصد دلار جایزه خواهند گرفت.

برای اقدام برای این فرصت، این‌جا کلیک کنید. هر کسی می تواند برای این فرصت اقدام کند، اما تقاضانامه‌ها باید به زبان انگلیسی باشند. آخرین مهلت اقدام، سی ام ژوئن است.

 

 

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز Doinja Groet