ده توصیه برای روزنامه نگاران حوزه مالی

نوشته International Center for Journalists
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

گزارشگران حوزه مالی باید از توانایی ارائه اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری و اتخاذ تصمیم گیری های حیاتی به مخاطبان مطالب خود برخوردار باشند.

هر چند که گزارش های اقتصادی و مالی مملو از آمار و اعداد هستند، باید به گونه ای تهیه شوند که برای مخاطبان سرگرم کننده و جذاب باشند. این گزارش ها باید بیانگر اهمیت سرمایه گذاری ها و تصمیمات مخاطبان باشد.

در این مطلب به ده نکته ساده ولی مهم برای بهتر کردن گزارش های مالی اشاره شده است.

  • گزارش های اقتصادی مطبوعات و رسانه ها را پیگیری کنید. این کار به شما کمک می کند تا متوجه نکات مورد توجه در جامعه خود شوید.

  • همیشه سعی کنید گزارش خود را با شرح حال کسی شروع کنید که وضعیت مشابهی با مورد بحث را تجربه کرده است.

  • از اعداد و ارقام برای تقویت گزارش خود استفاده کنید.

  • گزارش خود را با مطرح کردن نظرات موافق و مخالف متعادل کنید.

  • از پرسیدن سوال های ساده حذر نکنید. چه بسا همین سوال های ساده برای مخاطبان شما هم مورد سوال باشد.

  • سعی کنید گزارش شما بیانگر نکات فنی باشد تا موضوع مورد بحث را به طور کامل تشریح کند و در عین حال به قدری ساده باشد که مخاطب عام آن را بفهمد.

  • در صورتی که نام شما پای مطلب درج نمی شود، از ذکر خاطرات و تجربه های شخصی خودداری کنید.

  • مطلب خود با را جدول و نمودار کامل و قابل فهم تر کنید.

  • از مطرح کردن نظر شخصی پرهیز کنید. اگر مشاور مالی هستید، چرا روزنامه نگاری می کنید؟

  • از تهیه گزارش لذت ببرید و این لذت را مطلب خود منعکس کنید.