خبرنگاری تعاملی، فضای رسانه‌ای امروز ونزوئلا را شکل داده

نوشته Priscila Hernández
Oct 30, 2018 در خبرنگاری تحقیقی
The RunRunes team at the IPYS Awards

در میانه‌ی اعتراضات، موارد نقض حقوق بشر، عدم ثبات اجتماعی، و بحران بی سابقه‌ی غذا، خبرنگاری تعاملی در ونزوئلا در حال رشد است. پیوند رسانه‌های مستقل با خبرنگاران و سردبیران کشورهای دیگر به مطرح شدن مسائلی انجامیده که در غیر این صورت،‌ توسط نیروهای دولتی مخفی نگهداشته می شد. 

تعامل حرفه‌ای نه تنها میان خبرنگاران ونزوئلا، بلکه میان خبرنگاران با نهادهای گوناگونی مثل CONNECTAS و مرکز بین‌المللی خبرنگاران و Organized Crime and Corruption Reporting Project یا طرح خبرنگاری ارتشاء‌ و جنایات سازمان یافته نیز برقرار شده است. 

 

در سال ۲۰۱۸ برای نخستین بار، دو خبرنگار تحقیقی برنده‌ی خبرنگاری تعاملی گزارشی که تهیه کرده بودند، شدند. 

کارشناس امنیت خبرنگاری و Jorge Luis Sierra، یکی از خبرنگارانی که دوره‌ی خبرنگاری نایت را گذرانده، تعدادی ابزار را برای کار خبرنگاری تحقیقی خود به کار گرفته بود. او این طرح خبرنگاری تحقیقی را هدایت کرد. 

Ronna Rísquez، خبرنگار و یکی از مجریان این طرح می گویند که او به ما پروتکل‌هایی آموزش داد که تاکنون دنبال نکرده بودیم. یادگیری شیوه‌ی ارتباط با یکدیگر را آموختیم. 

تحقیقات این گروه به این منتج شد که طرح‌هایی را دنبال کنند که معدن‌داری غیرقانونی را بررسی کردند و زیان‌هایی را بررسی کردند که به محیط زیست و اجتماعات بومی در ونزوئلا وارد می شود. خبرنگاری تعاملی سبب تقویت به کارگیری فن آوری‌های خبرنگاری هم در تهیه‌ی گزارش می شود. 

یکی از نمونه‌های کار خبرنگاری تعاملی این گروه، به عکس‌های ماهواره‌ای ناسا دست یافتند وتوانستند ثابت کنند که یخ بیش از دویست هکتار از اراضی منجمد زمین در اثر پروژه‌ی معدن‌کاری، بین سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ آب شده بود. 

Laura Weffer، مدیراجرایی و یکی از بنیانگذاران Efecto Cocuyo می گوید: «این هم‌کاری سبب شد که ما بتوانیم فاجعه‌ی زیست محیطی را که در حال روی دادن در منطقه‌ی کار ما بود، ثابت کنیم. این به ما نگاهی ویژه و متفاوت داد.» 

 

 

امسال، جوایز خبرنگاری به تعدادی خبرنگار خارجی هم که با خبرنگاران ونزوئلایی هم‌کاری کرده بودند، اختصاص یافت. تحقیقی به نام Venezuela, Crime Without Borders (ونزوئلا، جرم بدون مرز)، نشان داد که خبرنگاران کشورهای مختلف می توانند با تعامل و هم‌کاری، با سانسور مبارزه کنند، برای شفافیت بیشتر بکوشند، و بر نبود دسترسی به اطلاعات، که بر شیوه و کیفیت خبرنگاری اثر می گذارد، غلبه کنند. 

این هم‌کاری گروهی منجر به تحقیق و افشاگری حقایقی شده که دولت ونزوئلا می کوشد پنهان کند. یکی از این خبرنگاران می گوید که طی این هم‌کاری‌ها و کوشش‌های تعاملی، آموخته‌ایم که لازم است هر جا که لازم باشد و بتوانیم، به دنبال اطلاعات بگردیم. 

 

تصویر اول: هشتمین  مراسم اهدای جوایز خبرنگاری تحقیقی، تصویر دوم: تصویری از فیلم مستند «ونزوئلا، جرم بی مرز»