حقیقت، نخستین قربانی بالقوه تنش

نوشته Inaara Gangji
Apr 25, 2022 در خبرنگاری بحران
Journalists War Reporters

آنچه اینجا می خوانید، چکیده ای است از نکاتی که طی وبیناری که از سوی مرکز بین المللی خبرنگاران برگزار شد، به خبرنگارانی که از مناطق پرتنش گزارش تهیه می کنند، توصیه شده است. این نکات به ویژه به این دلیل اهمیت دارد که خبرنگاران هنگام تهیه گزارش در مناطق پرتنش می توانند هدف قرار گیرند و در معرض آسیب و خطر واقع شوند. این وبینار را می توانید به زبان انگلیسی اینجا مشاهده کنید و خلاصه ای از مهمترین نکات ذکر شده در آن را نیز به دنبال آن بخوانید. 

 

سخنرانان این وبینار گفتند که حقیقت، نخستین قربانی تنش است و خبرنگاران می توانند در محیط تنش به راحتی در معرض خطر قرار گیرند و این می تواند به دلیل شغل، هویت، قومیت یا جنسیت آنها باشد. 

از آنجا که خبرنگاران در اوکراین و دیگر نقاط پرتنش جهان مسئولیت سنگین انتقال و گزارش حقیقت را به عهده دارند، نگهداری از شرایط و وضعیت فیزیکی و سلامت روحی شان از اهمیت شایانی برخوردار است. 

توصیه هایی برای صیانت خبرنگاران از خود هنگام تهیه گزارش در نقاط پرتنش:

محافظت فیزیکی از خود 

خبرنگاران باید بدانند که چه وقت دست از تهیه گزارش بکشند و خود را به محل امنی برسانند. آنها باید همواره پوشش محافظ مناسب به تن داشته باشند. باید مراقب اطراف خود باشد و محل هایی را برای گریز در هنگام بالا گرفتن تنش یا خطر شدید، در نظر داشته باشند. 

کمک های اولیه و آگاهی از نقشه و توانایی نقشه خوانی، اهمیت بسیاری دارد و مهم است که بدانند هرگز نباید مکان یا موقعیت خود را آشکار کنند و هرگز خود را به خاطر گزارش به خطر نیاندازند. 

داشتن گروهی آشنا یا همکار در محل تهیه گزارش و یافتن الگوهایی برای حفظ سلامت و امنیت خود هنگام حضور در منطقه اهمیت دارد. خبرنگاران باید بدانند به چه کسی می توانند اعتماد کنند. 

استفاده از کمک مترجمان و افراد محلی که به محیط کاملا آشنایند می توانند به خبرنگاران کمک بزرگی کند. بسیاری از نهادهای خبرنگاری منطقه ای و بین المللی نیز وسایل و راه هایی برای حفظ امنیت خبرنگاران و کمک به آنها دارند. 

امنیت روحی 

حفظ تندرستی روانی نیز به اندازه سلامت جسمی اهمیت دارد. خبرنگاران باید در جریان و متوجه میزان آسیب روحی و فشار روانی که در اثر کار و بودن در محیط تنش به آنها وارد می شود، باشند. در این راستا هم برخی نهادهای خبرنگاری بین المللی کمک ها و راهنمایی هایی برای خبرنگاران دارند.

شرایط تنش فشار روانی بسیاری بر خبرنگارانی که در صحنه و دورتر از آن گزارش تهیه می کنند وارد می آورد. در این حال فشار روانی بر شرایط جسمی نیز اثر می گذارد و ممکن است خبرنگاران را ضعیف تر کند یا سیستم ایمنی آنها را حساس کند.

مهم است که خبرنگاران خود را به خاطر کمک به دیگری یا نجات همکارشان از شرایط بد روحی به خطر نیاندازند یا با خطر آسیب روانی مواجه نکنند. 

امنیت دیجیتال

وقتی از نقاط پرتنش گزارش تهیه می کنید، حتما طرحی برای برقراری ارتباط با دیگران در نظر داشته باشید. داشتن کسی که با او در ارتباط پیوسته هستید، و می دانید از جغرافیای محلی آگاه است و در جریان تازه ترین تحولات نیز هست از اهمیت زیادی برخوردار است. 

از اپلیکیشن هایی چون سیگنال استفاده کنید تا به امنیت آن اطمینان داشته باشید. اطلاعات خود را ذخیره داشته باشید چون ممکن است تلفن، لپ تاپ یا کامپیوترتان گم شود. هر قدر اطلاعاتی که با خود حمل می کنید کمتر باشد، در امان تر هستید. 

همه چیز در خبرنگاری از مناطق پرتنش به خطر(ریسک) مربوط می شود، و پذیرش آن اما تلاش برای رساندن آن به کمترین میزان ممکن. خبرنگاران با برنامه ریزی قبلی و تلاش برای به حداکثر رساندن اطلاعاتشان از مناطق پرتنش و کوشش حداکثری برای صیانت از خود، می توانند به امنیت بیشتر در مناطق پرتنش نزدیکتر شوند و خود را کمتر در معرض خطر و آسیب قرار دهند، چرا که اگر مهار خطر در لحظه ممکن نباشد، کاهش ریسک میسر خواهد بود. 


Photo by Engin_Akyurt on Pixabay.