توصیه¬هایی برای کسب حمایت سردبیر

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

بیشتر تحقیقات معمولا در پی توصیه­ای از یک منبع یا صرفا در اثر این حدس که جایی از کار اشکال دارد، شروع می­شود. شاید متوجه یک رشته از وقایع شده باشید که نشانه­ای از یک روند هستند و باید دقیقتر مورد بررسی قرار گیرند.

بر اساس این شک/توصیه و در کنار مقداری تحقیق اولیه، به یک فرضیه می­رسید (مثلا اظهار نظری در باره این که به اعتقاد شما چه چیزی در شرف وقوع است). این فرضیه نقطه محوری تحقیق شما می­شود: سعی می­کنید درست یا غلط بودن این اظهار نظر را ثابت کنید. به یاد داشته باشید که خبرنگاران خوب تحقیقی همیشه آماده ابطال نظریه هستند. تحقیق و کار پایه­ای شما با این قصد طراحی شده که اهمیت سرنخ و معنای آنرا برای مردم مشخص کنید. حتا اگر فرضیه رد شود، ممکن است باز مطلب خوبی در دست داشته باشید.

پس از این که تعدادی اسناد اولیه گرآوری کردید، باید «موضوع» خودتان را آماده کنید و پیش سردبیر ببرید تا او را به وجود یک مطلب متقاعد کنید. حتا در این مرحله اولیه باید آماده پاسخ به سوالات و نگرانیهای سردبیر در باره پیگیری خبر اولیه باشید. برای مثال او می­خواهد بداند چه مدت می­خواهید از کار معمولتان کنار باشید، هزینه سفر و تحقیق چقدر است و آیا به کمک خبرنگاران دیگر نیاز دارید یا نه.

سردبیر ممکن است در باره امکانمندی و خطرهای بالقوه انتشار مطلب نگرانیهایی ابراز کند.:

  • آیا می­توانی اسناد و منابع لازم برای اثبات فرضیه­ات را کسب کنی؟

  • آیا منابع محکمی داری؟ آیا حاضرند رسما حرف بزنند؟

  • آیا می­توانی با احتمال خطر برای خودت، خانواده­ات و موسسه رسانه­ای مقابله کنی؟

  • فشار اقتصادی بر تو و خانواده­ات چطور می­شود؟ اگر به خانواده­ات رشوه داده شود تا تو را از مطلب کنار بکشند، می­توانی محکم ایستادگی کنی؟ اگر آگهی­دهندگان در واکنش به تحقیقات تو آگهی­هایشان را پس یگیرند، ممکن است به موسسه خبری تو هم فشار وارد شود.

سردبیرتان هم ممکن است در برابر فشارها بخواهد مطلبتان را رد کند. شاید بخواهید با سردبیر دیگری تماس بگیرید که از حمایتش خبر دارید.