تمرین پرورش صدا برای گویندگان رادیو - تلویزیون

نوشته Ann S Utterback PhD
Oct 30, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

نفس کشیدن اصولی مهم ترین جنبه صدای حرفه ای گویندگان یا خبرنگاران رادیو – تلویزیون به حساب می آید، چرا که انرژی صدای افراد به نحوه تنفس آنها بستگی دارد.

اگر در منبع انرژی صدا مشکلی ایجاد شود قاعدتا به تمام صدا آسیب وارد خواهد شد. مثل این می ماند که بخواهید با تلفن موبایل خود با دیگران تماس بگیرید در حالیکه باتری تلفن شما تمام شده است. صدای با کیفیت بالا هم به نفسی پر از انرژی نیاز دارد.

تنفس درست باید از بخش پائین دیافراگم شروع شود: با هر دم معده کاملا منبسط و در هر بازدم معده باید منقبض شود. برای تمرین روش تنفس، روی زمین به پشت دراز بکشید و روی شکم خود کتابی را قرار دهید. اگر با هر دم کتاب بلند شد و با هر بازدم کتاب پائین آمد، شیوه تنفس شما درست است.

برای تماشای نمونه ای از این تمرین به ویدیوی جسیکا وایس، سردبیر شبکه بین المللی روزنامه نگاران که به زبان انگلیسی در یوتیوب قرار داده شده، مراجعه کنید.

وقتی به این طرز نفس کشیدن عادت کردید، ایستاده تمرین کنید. دست راست خود را روی قفسه سینه و دست چپ را روی خط کمر قرار دهید. موقع نفس کشیدن فقط دست چپ باید حرکت کند و دست راست که روی قفسه سینه نهاد شده است، باید ثابت بماند. این تمرین کمک می کند که از تنش در ناحیه گلو کاسته  شود و به مرور صدای حرفه ای گویندگی پیدا کنید.

برای تقویت صدای خود هر روز پیش از آنکه به تلفن پاسخ دهید یا زمانی که در ماشین پشت چراغ قرمز متوقف هستید، یک نفس عمیق از ته دیافراگم بکشید.

آن آتربک با چهل سال سابقه، متخصص گویندگی و آموزش فن بیان در رادیو و تلویزیون است. او همچنین  در زمینه کاهش اضطراب به روزنامه نگاران مشاوره می دهد.  او چهل کتاب منتشر کرده و با روزنامه نگاران و مجریان متعددی از سراسر جهان همکاری داشته است.