تلاش های دو خبرنگار برای جلب ضروزت توجه به برابری جنسیتی در گزارشگری در نامیبیا

نوشته Lisa Ossenbrink
Jun 22, 2021 در موضوعات تخصصی
Pattern

در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی دو زن در نامیبیا آموزش خبرنگاری و توجه به برابری جنسیتی را تغییر دادند و نقشی سازنده در شنیده شدن صدای زنان ایفا کردند. 

این مطلب به فعالیت های آنها اختصاص دارد. 

Emily Brown که در دانشگاه تدریس می کرد و Sarry Xoagus-Eises که فعال سیاسی بود و بعد خبرنگار شده بود، در این راه تلاش بسیاری کردند و دانشگاه پلی تکنیک نامیبیا و جندرلینکس که یک نهاد غیرانتفاعی چند ملیتی است که برای پیشبرد حقوق زنان فعالیت می کند، به آنها کمک فراوانی کردند. 

گزارشی که در سال ۲۰۰۵ از سوی این دو مرکز منتشر شد حاکی از آن بود که مخاطبان وقتی در خصوص زنان صحبت می شود یا از آنها گزارش تهیه می شود، بیشتر به آن توجه می کنند. 

براون که از ‌آفریقای جنوبی به نامیبیا مهاجرت کرده بود، صدایی رسا برای فمینیسم شد و یک اتاق خبر دانشجویی با نام Echoes ایجاد کرد که با تمرکز بر حقوق و مسائل زنان فعالیت می کرد. هدف اصلی وی تقویت درک و مهارت دانشجویان در به کارگیری اصول جنسیتی و برابری جنسیتی در کار گزارشگری بود. 

خانم براون گفت که تنها زن بودن به معنای آن نیست که زنان متوجه تبعیض جنسیتی هستند. از این روست که باید در این خصوص آموزش ببینند.

براون می گوید که همواره از دانشجویان خود می خواهد که هنگام تهیه گزارش از خود بپرسند که گزارششان تا چه اندازه و به چه شکلی بر زنان و تا حد بر مردان اثرگذار خواهد بود. 

اغلب دانشجویان وی امروز به عنوان خبرنگار مشغول کارند. 

اداره اتاق خبر

به سبب محدودیت های منابع، براون تصمیم گرفت که هر سال تنها می تواند سی دانشجو را برای این برنامه بپذیرد. 

اداره یک اتاق خبر دانشجویی کار ساده ای نبود. سردبیر و امکانات و کامپیوتر و چاپگر نیاز داشت که به معنای نیاز به بودجه و نیاز به نوشتن نامه برای تقاضای بودجه داشت و فضایی را هم باید به خود تخصیص می داد. 

تا آن زمان، اغلب دانشجویان به پوشش خبری با تمرکز بر زنان نمی اندیشیدند و حساسیت های زنان و ضرورت توجه یا پرداختن به مسائل خاص آنها را در گزارش در نظر نمی گرفتند. 

نخستین روزنامه ای که حاصل تلاش این گروه دانشجو با راهنمایی و هدات براون بود، با همان نام منتشر شد: Echoes.

همکاری با جندرلینکس

براون همواره در پی نهادهایی بود که دانشجویانش بتوانند در آنها کارآموزی کنند. یکی از آنها نشست پارلمان یا The Parliamentary Forum بود که یک کانال رادیویی داشت که به دست Xoagus-Eises اداره می شد. 

همکاری با جندرلینکس و همکاری این دو زن خبرنگار که نسبت به طرح و بررسی مسائل زنان حساسیت داشتند و برای آن اهمیت قائل بودند، حاصل موفقیت آمیز و پرثمری داشت. ادامه همکاری این دو زن به نظر هر دو منطقی و مفید می رسید. دانشجویان خانم براون می توانستند از راه همکاری با جندرلینکس به انجام پژوهش های مهم و ضروری پیرامون مسائل زنان و تهیه گزارش از آنها بپردازند.

یکی از طرح هایی که Xoagus-Eises اداره کرد، نشست سالانه جنسیت و رسانه در نامیبیا بود که در آن دانشجویان خبرنگاری فرصتی می یافتند که پیرامون موضوعاتی که در آن مطرح می شد، برای روزنامه شان گزارش تهیه کنند. هدف جندرلینکس این بود که صدای مردم عادی، به ویژه زنان عادی جامعه را به گوش افکار عمومی برساند. 

این نوع گزارشگری ارزشمند بود و سیاستمداران محلی را به خود جلب کرد. جندرلینکس در ماه مارس بیست سالگی آغاز فعالیت خود را جشن گرفت که آن را به یکی از قدیمی ترین نهادهای بدل کرد که برای برابری جنسیتی در آفریقا می کوشد. 

برابری جنسیتی و اعمال آن در خبرنگاری، از اهمیت و ارزش درخوراعتنایی برخوردار است و خبرنگاران برای اعمال و به کارگیری آن در کار حرفه ای شان، باید به این نکات توجه داشته باشند که حاصل تجربه حرفه ای کسانی مثل این دو خبرنگار است که در نامیبیا موفق شدند توجه دانشجویان، خبرنگاران، و مردم را به برابری جنسیتی و لزوم توجه به آن در تهیه گزارش جلب کنند.

این رهنمودها برای هر کجای دنیا قابل به کارگیری است: 

نمی توان بدون تجربه عملی به دانشجویان خبرنگاری آموزش داد. 

همکاری با دیگر نهادهای خبرنگاری در کار حرفه ای خبر اهمیت کلیدی دارد.

موضوعات و رویدادها بر زنان و مردان به گونه ای متفاوت اثر می گذارد و خبرنگاران باید این موضوع را بدانند و در گزارششان اعمال کنند.

برای رساتر شدن صدای مردم عادی و شنیده شدن آن، تهیه گزارش از محل ضرورت دارد. 


تصویر از آنسپلش، عکاس: Andrew Ridley.