تخصیص مرکز اینترنتی ویژه‌ی داده نگاری از سوی شبکه‌ی جهانی سردبیران

نوشته Taylor Mulcahey
Oct 30, 2018 در داده‌نگاری

داده نگاری بخشی حیاتی از فرایند نوآوری و توسعه در اتاق خبر است اما اغلب کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند، خود را در بخش‌ها و صنایع گوناگون به شیوه‌ی پراکنده، فعال می بینند. اما برای موفقیت در این عرصه، نظم و انسجام از اهمیت اساسی برخوردار است. 

Global Editors Network یا شبکه‌ی جهانی سردبیران (GEN) که مقر آن در پاریس است، قصد کرده تا با فعال کردن Data Journalism Den که مرکزی اینترنتی و ویژه‌ی داده نگاری است، بر این پراکندگی فائق آید. 

Teemu Henriksson تیمو هنریکسن مدیر این مرکز خواهد بود و می گوید که مهم آن است که به موازات خروج داده نگاری از حاشیه و ورود آن به متن تعامل روزنامه نگاری، این حوزه‌ی خبرنگاری مرکزیت یابد. 

Bertrand Pecquerie برترانذ پکویری که مدیر کل این مرکز است، می گوید که هم‌کاری و تعامل برای ایجاد چنین مرکزیتی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که باید در عرصه‌ی داده نگاری بر آن غلبه شود. 

هم‌کاری و ایجاد جامعه‌ی هماهنگ برای این هم‌کاری، مهم‌ترین هدف GEN است. در نتیجه آن‌چه این هدف را محقق خواهد کرد، آن است که این مرکز اینترنتی جایی باشد که خبرنگاران برای یافتن پروژه‌های گوناگون بتوانند به آن‌جا مراجعه کنند. این پروژه‌ها امکان هم‌کاری گروهی خبرنگاران و داده نگاران را در کشورهای گوناگون جهان فراهم می کنند. تلاش این مرکز این خواهد بود که طرح‌های مناسب را در اختیار خبرنگاران مناسب آن طرح‌ها قرار دهد و داده نگاران مناسب هم‌کاری با یکدیگر را به هم معرفی کند و آن‌ها را در ارتباط قرار دهد.

فن‌آوران، طراحان نرم افزار، اتاق‌های خبر، خبرنگاران آزاد، همه می توانند ورای مرز و کشور، برای یافتن این نوع طرح‌های داده نگاری و برای هم‌کاری با دیگر داده نگاران، از وجود این مرکز بهره ببرند. 

چالش دیگری که داده نگاران با آن مواجه‌اند، به اشتراک گذاشتن ابزار و داده‌هاست. با آن که بسیاری از خبرنگاران داده‌ها را کنار مقالات‌شان منشتر می کنند، امکان استفاده‌ی دیگران از آن‌ها و به اشتراک گذاشتن این داده‌ها همیشه فراهم نیست. هنریکسن، مدیر این مرکز داده نگاری، می گوید امیدوار است که نهاد متبوع او بتواند در این راستا هم‌کاری کند و موثر باشد. 

سرمایه گذاری بر روی این وبسایت توسط Google Digital News Initiative و Open Society Foundations انجام شده است و در اختیار علاقمندان خبرنگاری و داده نگاران و خبرنگاران قرار گرفته است. 

این مرکز اینترنتی The Den از روز ۲۲ مارس فعال خواهد شد. 

هنریکسن می گوید داده نگاری در عرصه‌ی رسانه‌های خبری بخش رو به رشدی است. او که از ماه نوامبر مشغول کار روی این وبسایت بوده، می گوید: «من فکر کردم که این می تواند فرصتی فوق‌العاده برای کمک به توسعه، رشد، و شکوفایی داده نگاری باشد.»

 

تصویر اصلی از Pexels، با مجوز Lukas.