بهترین شیوه های پوشش خبری سلامت روانی و خودکشی

نوشته Inaara Gangji
Nov 8, 2021 در موضوعات تخصصی
Computer

این مقاله به خودکشی اشاراتی دارد. خواندن آن را برای کسانی که ممکن است نسبت به این واژه یا موضوع حساس باشند، توصیه نمی کنیم. 

سازمان جهانی بهداشت تخمین زده است که خودکشی سالانه سبب مرگ بیش از هفتصد هزار تن می شود. از این میان، بیش از سه چهارم موارد در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط روی می دهد

Klaudia Jázwińska خبرنگار و پژوهشگری که به بررسی مقالاتی پیرامون خودکشی در نشریات خبری گوناگون پرداخته، می گوید گاه شیوه پوشش خبری خودکشی در مطبوعات و وبسایت ها و منابع خبری نگران کننده است. 

مرکز بین المللی خبرنگاران در این خصوص وبیناری برگزار کرده که چند پزشک و پژوهشگر در آن شرکت داشتند. نسخه انگلیسی آن را اینجا می بینید:

\

و ترجمه چکیده ای از مهمترین مطالب عنوان شده در آن را در قالب توصیه به خبرنگاران اینجا می خوانید: 

- از ستودن فردی که خودکشی کرده یا از قهرمان پروری بپرهیزید. 

- به خانواده کسی که خودکشی کرده، احترام بگذارید و حریم خصوصی آنها را حفظ کنید. به حساسیت های آنها توجه کنید و احترام بگذارید.

- بر ضرورت مراجعه به روان شناس و روانپزشک را هنگام احساس فشار در زندگی تاکید کنید. 

- از احساسی برخورد کردن با موضوع خودکشی بپرهیزید. شواهد نشان می دهد که میزان خودکشی سالانه در آمریکا به دنبال خودکشی رابین ویلیامز، بازیگر و کمدین آمریکایی که حدود هشت سال پیش خودکشی کرد، ده درصد افزایش یافت 

- شیوه تهیه گزارش و نوع ادبیات آن اهمیت بسزایی دارد. گاه ممکن است نحوه نقل قول از فردی که خودکشی کرده یا توصیف چگونگی خودکشی وی، سبب ترغیب کسانی که مشکلات روحی دارند، بشود و این تصور را در ذهنشان ایجاد کند که خودکشی، بهترین راه فرار از مشکلات و گرفتاری های روانی آنهاست. 

- از ذکر شیوه و محل خودکشی اجتناب کنید و به جای آن به طور کلی به شیوه مرگ استناد کنید و از خودکشی نام ببرید. 

- محتوای یادداشتی را که فردی که خودکشی کرده، به جا گذاشته، منتشر نکنید. به جای آن، بگویید که یادداشتی یافته شده و تحت بررسی است. 

- از ذکر جزيیات ويژگی های فردی که خودکشی کرده بپرهیزید و به ذکر کلیات شخصیت وی بسنده کنید. 

- از خودکشی به عنوان راهی برای فرار از مشکلات یا عدم مواجهه با آنها نام نبرید. به جای آن، به روش های گرفتن کمک روحی اشاره کنید. 

- به مواردی که ممکن است نشانهایی از بیماری شدید روحی باشد و احتمال گرایش به خودکشی را افزون کند، اشاره کنید و توجه نزدیکان کسی را که از بیماری یا گرفتاری روحی رنج می برد، نسبت به آنها و ضرورت گرفتن کمک تخصصی برای کمک به رفع مشکل، جلب کنید. 

- تا وقتی که رسانه ها و مطبوعات به انجام این کارها دست بزنند و این توصیه ها را رعایت کنند، و کار تهیه گزارش پیرامون خودکشی و پوشش خبری آن را به شیوه ای مسئولانه و با دقت و حساسیت انجام دهند، می توانند نقش بسیار باارزش و پراهمیتی در این زمینه در جامعه ایفا کنند. 

خودکشی، قابل پیش گیری است

- خودکشی قابل پیش گیری است. اگر در گزارشتا آن را ساده یا قابل اجتناب عنوان کنید، مشکل ساز است، همانطور که اگر آن را به عنوان یک همه گیری یا بحران توصیف کنید، اشکال خواهد داشت. 

- نرخ خودکشی در آمریکا طی دوران همه گیری کرونا در میان مردم عادی کاهش اما در میان کسانی که شغل های حساس دارند افزایش پیدا کرده است. همانطور که فاصله میان افسردگی و خودکشی اندک و گاه ابهام آمیز است، فاصله میان اضطراب و افسردگی نیز اندک و گاه مبهم است. 

- همواره به یاد داشته باشید که احساس کسی در اندیشه خودکشی است،‌ اغلب اوقات موقت است. خبرنگاران در شرایط و وضعیتی هستند که می توانند نسبت به این موضوع و ابعاد و جوانب دیگر خودکشی و جلوگیری از آن آگاهی رسانی کنند و به رفع تابو از بیماری روانی کمک موثری کنند. 


تصویر از آنسپلش، عکاس: Nik Shuliahin .