بازنگری در شش رشته ارتباطات و روزنامه نگاری در ایران

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در گوناگون

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در شش رشته مربوط به علوم ارتباطات و روزنامه نگاری که در دانشگاه های ایران عرضه می شوند، بازنگری می کند.

این اقدام بخشی از برنامه این پژوهشگاه برای بازنگری در 38 رشته علوم انسانی در مقطع کارشناسی است.

به گفته حمیدرضا آیت الهی، رئیس این پژوهشگاه، دانشگاه ها موظف شده اند بعد از گذشت پنج سال از عمر یک رشته، آن رشته را مورد بازبینی مجدد قرار دهند.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک در سایت مدیانیوز مراجعه کنید.