انتشار سی دی آموزشی روزنامه نگاری بحران در ایران

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در گوناگون

دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها در ایران چند سی دی آموزش تهیه خبر و گزارش از بحران منتشر کرده است.

به گزارش سایت مدیانیوز، این سی دی ها شامل دو جلد است. جلد اول حاوی فیلمی آموزشی درباره تهیه خبر و گزارش از بحران است و جلد دوم مجموعه ای از مقالات مختلف درباره این موضوع است.

می توانید متن این سی دی ها را از این نشانی داونلود کنید.

این مرکز همچنین یک سی دی آموزش گرافیک در مطبوعات منتشر کرده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی بروید.