انتشار سی دی آموزشی روزنامه نگاری بحران در ایران

parPersianeditor@icfjorg
1 déc 2008 dans گوناگون

دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها در ایران چند سی دی آموزش تهیه خبر و گزارش از بحران منتشر کرده است.

به گزارش سایت مدیانیوز، این سی دی ها شامل دو جلد است. جلد اول حاوی فیلمی آموزشی درباره تهیه خبر و گزارش از بحران است و جلد دوم مجموعه ای از مقالات مختلف درباره این موضوع است.

می توانید متن این سی دی ها را از این نشانی داونلود کنید.

این مرکز همچنین یک سی دی آموزش گرافیک در مطبوعات منتشر کرده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی بروید.