اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای حفاظت از خبرنگاران

نوشته IJNet
Oct 30, 2018 در امنیت جسمی و مجازی

قطعنامه‌ی تازه‌ی سازمان ملل برای صیانت از خبرنگاران، مسئولیتهای تحریریه‌ی فیسبوک و چند مورد دیگر از رویدادهای مهم خبرنگاری را در مجموعه‌ی رویدادهای خبرنگاری هفته‌ی آخر سپتامبر می خوانید. این مجموعه‌ی خبری، از سوی مرکز کمک‌های بین‌المللی رسانه ای تهیه شده است. 

استقبال از قطعنامه‌ی حفاظت از خبرنگاران 

شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک قطعنامه‌ی فراگیر و شکننده را با هدف حفاظت از خبرنگاران و اعلام تقاضای آزادی همه خبرنگارانی که بدون دلیل موجه بازداشت شده اند، تصویب کرده است.

این قطعنامه خواهان اصلاح قوانینی شده که فعالیت های تحریریه را محدود می کنند و از دولت ها خواسته که در کار استفاده از ابزار دیجیتال امنیتی که امکان ناشناس باقی ماندن را فراهم می کنند، مداخله نکنند.

منبع: The Guardian،  سی‌ام سپتامبر

فیس بوک به راهی کشیده شده که هرگز نمی خواست برود

مارک زاکربرگ، بینانگذار فیس بوک، در راهی که پیش گرفته به مانعی برخورد کرده: او می خواست به جهان ثابت کند که کمپانیاش بیش از آن که ناشر آگاهی باشد که انگیزه های تحریریه دارد، یک تریبون فن آوری است که وظایف اجتماعی به عهده دارد. زاکربرگ در این راه، با موانعی مواجه شده است. زاکربرگ می خواست فیس بوک فقط تریبون باشد برای پخش خبر یا حکایت، اما در عمل، جهت گیری های تحریریه دخیل شده و فیس بوک را از تریبون بودن خارج کرده و به آن جهت گیری خاص تصمیم های تحریریه را هم داده است.

منبع: Journalism Review، بیست و ششم سپتامبر

هنگام پوشش حملات تروریستی، این نکات را در نظر داشته باشید

تروریسم به توزیع وحشت اتکا می کند، بنابراین هر نوع تشهیر، چه توسط خبرنگاران به دست آید و چه از راه‌های دیگری، این خطر را در خود دارد که تروریسم را به اهدافش برساند. توانایی تروریست ها در پخش کردن اطلاعات و استخدام نیروهای تازه، همزمان با خیزش شبکه‌های اجتماعی، قدرتمندتر شده است. طی ماه گذشته، مرکز خبرنگاری دیجیتال تو  Tow Center for Digital Journalism سه گزارش، در مورد چگونگی پوشش خبری تروریسم از سوی خبرنگاران، منتشر کرده است.

منبع: Columbia Journalism Review، بیست و نهم سپتامبر

اربتاط با کوبا: فضای بیشتر برای انتقاد، اما محدودیت‌ها پیشرفت آزادی مطبوعات را کُند می کنند

مطبوعات کوبا، که پس از دعوت رائول کاسترو، رئیس جمهوری آن کشور به اصلاح در سال ۲۰۱۰، جسارت بیشتری یافته اند، این روزها برای اظهار نظرهای منتقدانه جایگاه بیشتری پیدا کرده اند. اما موانع مانند آزار و اذیت از سوی مسئولان، بلاتکلیفی قانونی که از اثر اعمال قوانین محدودکننده و قدیمی مطبوعات ایجاد می شود، و دسترسی محدود و گران قیمت به اینترنت، پیشرفت این کشور به سوی آزادی مطبوعات را کند می سازد. 

منبع: Committee to Protect Journalists، بیست و هشتم سپتامبر

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز sanjitbakshi.