آشنایی با گزارشگری از دادگاه ها

نوشته Bob Eggington
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

ضوابط و مقررات دادگاه ها شاید در کشورهای مختلف متفاوت باشد اما روزنامه نگاران حرفه ای در پوشش خبری آنها از اصول مشترکی پیروی می کنند که هم به غنای گزارش آنها می افزاید و هم احتمال ایجاد معضلات قانونی را برای آنان کاهش می دهد. باب اگینگتون، مشاور رسانه ای در بریتانیا که بیش از ۳۰ سال برای بی بی سی کار کرده، ۱۳ نکته مهم در پوشش خبری محاکمه ها را توضیح داده است.

۱. محدودیت دادگاه: محیط دادگاه محیطی کنترل شده است. گزارشگران در دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده فعالیت می کنند و باید از محدودیت های آن آگاه باشند.

۲. قاضی حاکم است: فراموش نکنید که قاضی در دادگاه حرف آخر را می زند و قدرت آنرا دارد افرادی که مرتکب بی احترامی و نقض مقررات می شوند را تنبیه کند. حیطه اختیارات او شامل حال شما هم می شود.

۳. قوانین محلی: قوانین و مقررات دادگاه ها در کشورهای مختلف فرق می کند. تمام جوانب قوانین ناظر بر دادگاه در کشور محل ماموریت خود را یاد بگیرد. روزنامه نگارانی که در این باره کوتاهی می کنند گاهی از زندان سر در می آورند.

۴. تمرکز بر حکم: جالب ترین بخش یک محاکمه، حکم صادر شده و مجازات احتمالی است. گزارش شما معمولا با آنها آغاز می شود، البته با فرض اینکه محاکمه پایان یافته باشد.

۵. اصل بر برائت است: در بسیاری از کشورها شخص را پیش از احراز جرم، بی گناه فرض می کنند. این اصل باید شالوده گزارشتان باشد. پیش از صدور حکم، از طرف خود به جای قاضی متهم را گناهکار جلوه ندهید.

۶. دقت، دقت، دقت: از صحت هر آنچه در گزارش می آورید اطمینان حاصل کنید. اسامی، عناوین، نوع اتهام و دیگر موارد باید به دقت و درستی بیان شود. رعایت دقت و انصاف از اصول اساسی روزنامه نگاری است.

۷. یادداشت برداری دقیق: از وقایع دادگاه به دقت یادداشت بردارید و آن را حفظ کنید. در صورت بروز مناقشه درباره گزارشتان، به این یادداشت ها نیاز خواهید داشت.

۸. پرهیز از طرفداری: اظهارات متهم و شاکی و نیز استدلال های وکیل مدافع و دادستان باید به طور بی طرفانه و بدون توجه به امکان کذب بودن آنها در گزارش آورده شود.

۹. محاکمه نوعی تئاتر است: قاضی، وکیل، دادستان، متهم و شاکی در دادگاه نوعی نمایش را به اجرا می گذارند. سعی کنید تمام جوانب جالب این نمایش را برای مخاطبان بازگو کنید.

۱۰. بیان نکات جالب: سرنوشت محاکمه معمولا به نتیجه تحقیقات کارآگاهی دادستان یا دفاع سرسختانه وکیل بستگی دارد. این بخش از محاکمه را در گزارش خود درج کنید.

۱۱. پایان محاکمه خاتمه داستان نیست: مصاحبه هایی که پس از پایان دادگاه با شاهدان، متهم یا اعضای خانواده قربانی انجام می دهید می تواند بخش مهمی از گزارشتان باشد. بنابراین به موقع دادگاه را ترک کنید تا بتوانید این مصاحبه ها را انجام دهید.

۱۲. نظم گزارش: لزومی ندارد هر حرفی که در دادگاه زده شده را در گزارش بیاورید. نکات مهم و جالب را شناسایی و به بهترین شکل ممکن به مخاطبان ارائه کنید.

۱۳. اطلاعات پیش زمینه: پیش از آغاز محاکمه تا آنجایی که می توانید درباره پرونده اطلاعات جمع آوری کنید. این کار انتشار خبر را در پی صدور حکم آسان و سریع تر می کند.

این مطلب به وسیله باب اگینگتون برای سایت آموزشی Media Helping Media نوشته شده و ترجمه آن با کسب اجازه در آی جی نت فارسی منتشر شده است.