منابعی برای استفاده خبرنگاران محیط زیست

نوشتهIJNetJan 21, 2022 در خبرنگاری محیط زیست
Windmill

پوشش خبری بحران اقلیم شاید مهمترین روایت روزگار ما باشد. خبرنگاران سراسر جهان به گونه ای روزافزون و صرفنظر از عرصه ای که بر آن تمرکز دارند، از این بحران و پیامدهای گوناگون آن گزارش تهیه خواهند کرد.

آی جی نت مجموعه ای را از منابع و نهادهایی که بر تغییرات اقلیمی تمرکز دارند، برای خبرنگاران علاقمند فراهم کرده است که با آنها در این مطلب آشنا می شوید.

نهادهای خبرنگاری

نهادهای دولتی و درون‌دولتی

نهادهای غیردولتی 

  • Climate Action Tracker یا ردیاب اقدامات اقلیمی در جهان
  • U.S. National Academy of Sciences یا آکادمی ملی علوم آمریکا
  • Climate change: evidence and causes یا تغییرات اقلیمی: شواهد و دلایل
  • Climate change resources یا منابع تغییرات اقلیم 
  • American Geophyscial Union یا اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا 
  • World Resources Institute یا انستیتو جهانی منابع، یک نهاد جهانی غیر‌دولتی که با دولتٔ‌ها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی همکاری می کند تا از بهبود کیفیت زندگی مردم و بهبود وضع طبیعت جهان اطمینان حاصل کند.
  • InfluenceMap، اندیشکده‌ای مستقل که از تحلیل داده برای بررسی نحوه تاثیر تجارت و مسائل مالی بر بحران اقلیم استفاده می کند.
  • Climate change and inequality یا نابرابری تغییرات اقلیمی، منبعی که به ارزیابی نابرابری مصرف کربن در کشورهای گوناگون جهان را از آغاز دهه نود میلادی تا سال ۲۰۲۰ ارزیابی می‌کند.
  • Climate disinformation project, from the Union of Concerned Scientists یا طرح اخبار جعلی اقلیمی، از اتحادیه دانشمندان نگران
  • Skeptical Science یا بدبینی علمی، وبسایتی که بر اصلاح اطلاعات نادرست یا ساختگی اقلیمی تمرکز دارد.

تصویر از آنسپلش، عکاس: Marten Bjork.