انجمن ژئوفیزیک آمریکا رقابت خبرنگاری علمی برگزار می کند

منتشر شده در Feb 22, 2024 در موضوعات تخصصی

American Geophysical Union  یا انجمن ژئوفیزیک آمریکا دو جایزه خبرنگاری علمی برای برندگان رقابت خود در نظر گرفته است. 

خبرنگارانی در این رقابت برگزیده خواهند شد که توانسته باشند گزارش‌های علمی خود را به شیوه‌ای عامه فهم تهیه کنند که برای افراد عادی (غیردانشمند) قابل درک باشد.

جوایز دیوید پرلمن David Perlman Award for Excellence in Science Journalism - News و والتر سولیوان Walter Sullivan Award for Excellence in Science Journalism - Features که هر دو جوایزی برای خبرنگاری علمی هستند، برای برندگان این رقابت در نظر گرفته شده است. جایزه اول به خبرنگار برنده رقابتی می‌رسد که طی یک هفته یا کمتر و تحت فشار زمانی از فضا گزارش تهیه کرده باشد. 

جایزه دوم ویژه کسانی است که بیش از یک هفته روی یک گزارش وقت گذاشته باشند و پیرامون فضا و کره زمین گزارش تهیه کرده باشند. 

گزارش هایی که به زبان انگلیسی تهیه نشده‌اند، باید همراه زیرنویس انگلیسی ارائه شوند. 

برندگان به محل اهدای جوایز سفر خواهند کرد و هر کدام جایزه‌ای نقدی به مبلغ پنج هزار دلار هم دریافت می کنند. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت ۲۷ مارس است.