وبینار رایگان خبرنگاری سلامت روان

منتشر شده در Mar 19, 2020 در موضوعات تخصصی

این وبیناریک ساعته رایگان به فشار عصبی و ضرورت مراقبت خبرنگاران از سلامت روانی خود اختصاص دارد. سخنرانان آن بروس شاپیرو، مدیر کل بخش خبرنگاری و ترامای در دانشگاه کلمبیا، و شری ریچاردی، مدرس خبرنگاری و کارشناس مسائل ایمنی و تندرستی خبرنگاران هستند.

ایده برگزاری این وبینار در پی گسترش فراگیر ویروس کرونا مطرح شد. چنین وقایعی، به اندازه سوانح طبیعی و فجایع اجتماعی می توانند بر تندرستی، امنیت جانی، و سلامت روانی خبرنگاران اثر منفی بگذارند، و این وبینار با هدف تشریح مشکلات و تلاش برای مراقبت از خود به عنوان خبرنگار برگزار می شود.

این وبینار روز دوم آوریل، ساعت یک بعد از ظهر (به وقت شرق آمریکا) برگزار می شود. ثبت نام تا روز برگزاری وبینار ادامه خواهد یافت.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.