وبینار راستی آزمایی برای تهیه ویدیوهای خبری خاص شبکه های اجتماعی

منتشر شده در Oct 16, 2019 در راستی آزمایی و بازنگری

خبرنگاران و همه کسانی که به مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات غلط علاقمندند و نسبت به جزییات راستی آزمایی خبری کنجکاوند، می توانند این وبینار رایگان را ببینند.

این وبینار به بررسی راستی آزمایی و شیوه تبدیل آن به یک ویدیوی اجتماعی می پردازد.

Astudestra Ajengrastri و Hannah Ajakaiye تدریس این وبینار را به عهده دارند.

این دو مدرس خبرنگاری، هر دو خبرنگاران باتجربه ای هستند که حاصل کار خود را در زمینه ایجاد ویدیوهایی برای شبکه های اجتماعی و راستی آزمایی صحیح برای تهیه این نوع ویدیوها با شرکت کنندگان در وبینار در میان خواهند گذاشت.

ویدیوی این وبینار که ثبت نام برای آن رایگان است و تا روز برگزاری آن ادامه خواهد یافت، پس از برگزاری آن تهیه و بر روی وبسایت آی جی نت منتشر خواهد شد.

این وبینار، دومین از سلسله وبینارهای مشترک داو-جونز و شبکه تروت باز است. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.