نشست آنلاین خبرنگاری پیرامون آفریقا

منتشر شده در Nov 11, 2021 در تنوع

Rede JP که شبکه برزیلی خبرنگاران سیاه پوست است نخستین نشست آنلاین خبرنگاران خارج از آفریقا را با موضوع آفریقا و مسائل و چالش های آن برگزار می کند. 

مهمانانی از سراسر جهان در این نشست شرکت خواهند داشت و به بررسی راه های ابداع در کار خبرنگاری و دیدگاه های تازه در برزیل و سراسر جهان خواهند پرداخت. 

این نشست آنلاین رایگان در روزهای ۱۹ و ۲۰ نوامبر به طور زنده پخش می شود و ثبت نام برای شرکت در آن تا پایان روز ۱۸ نوامبر میسر است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.