فرصت های خبرنگاری بنیاد آمریکای نوین

منتشر شده در Nov 21, 2018 در موضوعات تخصصی

بنیاد آمریکای نوین یک دوره خبرنگاری را در خصوص مسائل مهم روز برگزار می کند.

انتظار می رود پذیرفته شدگان در این دوره کار خود را از راه تحقیق، خبرنگاری، تحلیل، و داستانگویی تقویت کنند.

این دوره از سپتامبر ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲ برگزار می شود و هزینه های مربوط به آن تامین، و مبلغی هم بابت گذراندن این دوره به خبرنگاران شرکت کننده داده می شود. شرکت کنندگان در این دوره در دو گردهم آیی در واشنگتن یا نیویورک نیز شرکت خواهند کرد. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، اول فوریه ۲۰۲۱ است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.