فرصت های خبرنگاری بنیاد آمریکای نوین

منتشر شده در Dec 19, 2019 در موضوعات تخصصی

بنیاد آمریکای نوین یک دوره خبرنگاری را در خصوص مسائل مهم روز برگزار می کند.

انتظار می رود پذیرفته شدگان در این دوره کار خود را از راه تحقیق، خبرنگاری، تحلیل، و داستانگویی تقویت کنند.

این دوره از سپتامبر ۲۰۲۰ تا اوت ۲۰۲۱ برگزار می شود و هزینه های مربوط به آن تامین، و مبلغی هم بابت گذراندن این دوره به خبرنگاران شرکت کننده داده می شود. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، دوم فوریه ۲۰۲۰ است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.