فرصت مطالعاتی به کارگیری ابزار دیجیتال در خبرنگاری

منتشر شده در Nov 5, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

خبرنگاران فعال در دنیای دیجیتال می توانند برای این فرصت آموزشی خبرنگاری دیجیتال اقدام کنند. 

Kiplinger Program in Public Affairs Journalism یا برنامه کیپلینگر در خبرنگاری روابط عمومی در دانشگاه ایالتی اوهایو از ۲ تا ۱۷ آوریل یک فرصت مطالعاتی برای خبرنگاران برگزار می کند که شامل یک هفته آموزش ابزار دیجیتال از متخصصان صنعت خبرنگاری است. این فرصت مطالعاتی که خبرنگاران آزاد هم می توانند برای آن اقدام کنند، هزینه ی اقامت و عمده ی خوراک را تامین خواهد کرد. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۱۸ نوامبر است. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.