فرصت خبرنگاری شبکه الجزیره

منتشر شده در Nov 23, 2021 در خبرنگاری اولیه

Al Jazeera Media Institute انستیتو رسانه ای الجزیره پنجمین دوره فرصت مطالعاتی شبکه الجزیره را برگزار می کند. برای اقدام برای شرکت در این فرصت مطالعاتی باید به زبان عربی یا انگلیسی مسلط باشید. 

این دوره، دو ماهه است و به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا پژوهشی هفت هزار كلمه ای در عرصه های گوناگون خبرنگاری انجام دهند که شامل نوشتن پژوهشی هفت هزار کلمه ای است و موضوعاتی چون خبرنگاری دیجیتال، رسانه و دموکراسی، اخلاق حرفه ای خبرنگاری و چالش های رو در روی نهادهای خبرنگاری را در بر می گیرد. 

اطلاعات بیشتر اینجاست و مهلت اقدام ۷ دسامبر است.