فرصت خبرنگاری تحقیقی با تمرکز بر سلامت جنسی

منتشر شده در Feb 5, 2020 در خبرنگاری تحقیقی

بنیاد خبری openDemocracy تقاضای علاقمندان را برای شرکت در این دوره می پذیرد.

این دوره شش ماهه بر اثرات منفی مخالفت با حقوق زنان و همجنسگرایان و دگرباشان بر سلامت زنان در سراسر جهان تمرکز دارد.

شرکت کنندگان در این دوره دست کم بر روی دو طرح خبرنگاری تحقیقی کار می کنند و حدود چهل ساعت در هفته صرف طراحی، پژوهش، برنامه ریزی، و خبرنگاری برای این طرح ها خواهند کرد.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت شانزده فوریه است. 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.