فرصت خبرنگاری بنیاد گتی

منتشر شده در Jul 9, 2019 در موضوعات تخصصی

نویسندگان و کسانی که در حوزه آکادمیک مشغول کارند، می توانند برای این فرصت اقدام کنند. 

Getty Foundation یا بنیاد گتی به پژوهشگرانی که طرحشان انتخاب شود، وام بلاعوض اعطا می کند. 

این وام با یک فرصت خبرنگاری همراه است که سه ماهه یا شش ماهه یا نه ماهه خواهد بود و مبلغ آن نیز به همان نسبت متفاوت خواهد بود. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، اول اکتبر است. خبرنگاران واجد شرایط از سراسر جهان می توانند برای این فرصت اقدام کنند. 

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.