فرصت خبرنگاری بنیاد بین المللی زنان در رسانه ها در ال سالوادور

منتشر شده در Oct 25, 2019 در خبرنگاری تحقیقی

International Women's Media Foundation یا بنیاد بین المللی زنان در رسانه ها که طرحی پنج ساله برای بهبود و تقویت صدای زنان خبرنگار به ویژه در آمریکای لاتین است، از زنان خبرنگار سراسر جهان که سه سال سابقه کار حرفه ای دارند و به آمریکای لاتین علاقمندند، دعوت می کند که برای این فرصت اقدام کنند.

برای این فرصت، شش خبرنگار انتخاب می شوند و از دوم مارس دو هزار و بیست این دوره را آغاز می کنند. این گروه ابتدا به مکزیکو سیتی در مکزیک سفر خواهند کرد و دوره ای را آنجا خواهند گذراند، بعد نه روز در ال سالوادور و مناطق اطراف آن به خبرنگاری و آموزش خواهند پرداخت.

هزینه های خبرنگاران برگزیده برای سفر و گذراندن این دوره از سوی بنیاد تامین خواهد شد.

خبرنگاران باید دوتا دوتا برای این فرصت تقاضا دهند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت خبرنگاری، دوازدهم نوامبر است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.