فرصت خبرنگاری برای راستی آزمایان بحران ویروس کرونا

منتشر شده در Mar 23, 2020 در خبرنگاری از کووید-۱۹

Fact-checkers can submit proposals for a new grant.

The International Fact-Checking Network (IFCN) and Facebook have launched flash grants for fact-checkers fighting coronavirus misinformation.

(The International Fact-Checking Network (IFCN و Facebook این فرصت را برای خبرنگاران علاقمند فراهم کرده اند. 

فعالیت های ممکن شامل ترجمه راستی آزمایی از زبان های اصلی به زبان های دیگر، تهیه گزارش های چند رسانه ای درباره کویید-۱۹، همکاری با کارشناسان برای پوشش علمی و مستدل، طرح های توسعه و گسترش مخاطب، کار روی افزایش میزان تعامل با مخاطبان است. 

متقاضیان بر اساس طرح های پیشنهادی که می فرستند، انتخاب خواهند شد.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، اول آوریل است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.