فرصت خبرنگاری برای خبرنگاران حرفه ای تازه کار

منتشر شده در Feb 12, 2019 در موضوعات تخصصی

GroundTruth Project با حمایت MacArthur Foundation (مرکز مک آرتور) طرحی با تمرکز بر ظهور و گسترش شهروند-خبرنگاری دارد که پنج خبرنگار را برای یک دوره ی فرصت خبرنگاری دو ماهه می پذیرد و بر روی تهیه پادکست کار می کند. برخورداری از تجربه یا سابقه کار روی پادکست ضرورتی ندارد.

هزینه های مربوط به سفر، اقامت، و کار از سوی مرکز مک آرتور تامین خواهد شد.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت هفدهم مارس است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.