فرصت‌های خبرنگاری بنیاد آمریکای نوین

منتشر شده در Jan 26, 2024 در موضوعات تخصصی

New America یا بنیاد آمریکای نوین یک دوره خبرنگاری را در خصوص مهمترین مسائل روز برگزار می کند.

انتظار می رود پذیرفته شدگان در این دوره مهارت‌های خبرنگاری خود را از راه تحقیق، خبرنگاری، تحلیل، و داستانگویی تقویت کنند.

این دوره از سپتامبر ۲۰۲۴ تا می ۲۰۲۵ برگزار می شود و هزینه های مربوط به آن تأمین، و مبلغی هم بابت گذراندن این دوره به خبرنگاران شرکت کننده داده می شود. این مبلغ، بین ۱۵ هزار و سی هزار دلار است. شرکت کنندگان در این دوره در دو گردهم آیی در واشنگتن یا نیویورک نیز شرکت خواهند کرد. 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، اول فوریه است.