فراخوان کارگاه خبرنگاری محیط زیست

منتشر شده در Jan 4, 2019 در موضوعات تخصصی

انستیتو مت کلف برای کارگاه سالانه ی خبرنگاری عملی خود که در ماه ژوئن در دانشکده ی اقیانوس شناسی دانشگاه رود آیلند برگزار می شود، داوطلب می پذیرد. برگزیدگان برای شرکت در این کارگاه کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

این فرصت شامل آموزش اثرات فعالیت های انسانی در اکوسیستم های ساحلی و تقویت و بهبود مهارت های خبرنگاری تحقیقی خواهد بود.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۱۴ فوریه است.

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.