فراخوان رقابت عکاسی ورلد پرس

منتشر شده در Dec 3, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

فراخوان World Press Photo Digital Storytelling Contest یا رقابت عکاسی داستانگویی دیجیتال: این رقابت عکاسی هشت بخش دارد که اخبار و رویدادهای جاری، محیط زیست، مردم و اجتماع، طبیعت، و ورزش در میان آنهاست. برندگان این رقابت جایزه ی نقدی دریافت خواهند کرد. گزارش های کوتاه و بلند برای این رقابت قابل ارسال است، و همه ی گزارش ها باید به زبان انگلیسی یا همراه زیرنویس انگلیسی باشند و در سال ۲۰۲۱ منتشر شده باشند. 

آخرین مهلت ارسال کارها ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲ است. 

برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید.