رقابت خبرنگاری تحقیقی برای عکاسان و فیلمسازان

منتشر شده در Jan 31, 2019 در خبرنگاری تحقیقی

رقابت خبرنگاری تحقیقی DIG ایتالیا که در هفت بخش برگزار می شود، رقابتی برای یافتن بهترین گزارش های تحقیقی کوتاه و بلند است. ویدیوهایی که برای این رقابت فرستاده می شوند باید بعد از بیست و یک فوریه سال گذشته تهیه شده باشند. برندگان جوایز نقدی دریافت خواهند کرد.

آخرین مهلت فرستادن ویدیو برای این رقابت پانزده فوریه است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.