رقابت بنیاد تامسون برای خبرنگاران سی ساله یا جوانتر

منتشر شده در Jul 15, 2022 در خبرنگاری اولیه

خبرنگارانی که سی ساله یا جوانترند، در کشورهای در حال توسعه ساکنند، و در آن کشورها فعالیت حرفه ای خبرنگاری می کنند، می توانند در این رقابت شرکت کنند. 

Thomson Foundation بنیاد تامسون با همکاری Foreign Press Association یا انجمن رسانه های خارجی این رقابت خبرنگاری را برگزار می کند. 

خبرنگارانی که در کشورهایی کار می کنند که تولید ناخالص داخلی آنها کمتر از بیست هزار دلار است. 

علاقمندان می توانند سه نمونه از گزارش های منتشر شده مطبوعاتی، دیداری، چند رسانه ای، یا شنیداری خود را که طی دوازده ماه منتهی به ۱۲ اوت ۲۰۲۲ منتشر شده اند، برای شرکت در این رقابت بفرستند. دست کم یکی از سه گزارش ارسالی باید بر موضوع محیط زیست متمرکز باشد. 

گزارش هایی که به زبان انگلیسی تهیه نشده اند، باید واژه به واژه به انگلیسی ترجمه شوند و همراه ترجمه شان برای شرکت در این رقابت فرستاده شوند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۱۲ اوت است.