دعوت بنیاد ایروندل از مدرسان رسانه‌ای

منتشر شده در Mar 2, 2023 در خبرنگاری بحران

مدرسان رسانه‌ای می‌توانند برای این فرصت اقدام کنند. 

Fondation Hirondelle یا بنیاد ایروندل از مشاوران و مدرسان رسانه‌ای دعوت می‌کند که در یک یا بیش از یکی از این حوزه‌ها به گروه کارشناسان و متخصصان آن بپیوندند:

 • اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای
 •  خبرنگاری رادیویی و امور فنی شنیداری
 • خبرنگاری دیداری و امور فنی آن
 • خبرنگاری دیجیتال و اینترنتی 
 • استفاده از شبکه‌های اجتماعی
 • اجرای برنامه‌های رادیویی
 • اجرای برنامه‌های تلویزیونی و تصویری
 • مدیریت رسانه‌ای 
 • راستی‌آزمایی و مبارزه با اطلاعات جعلی 
 • پوشش خبری انتخاباتی در موارد حساس 
 • درآمدزایی رسانه‌ای 

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت سی و یکم ماه مارس است.