برگزاری کارگاهی با تمرکز بر توسعه مناطق روستایی

منتشر شده در Dec 12, 2018 در موضوعات تخصصی

بنیاد تامسون رویترز با بودجه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی تعدادی خبرنگار را برای شرکت در کارگاهی در رم انتخاب خواهد کرد. این کارگاه پانزده فوریه برگزار می شود.

خبرنگارانی که برای این فرصت اقدام می کنند، باید دست کم دو سال سابقه کار حرفه ای داشته باشند و به زبان انگلیسی مسلط باشند، و به پی گیری و تهیه گزارش از مناطق روستایی و توسعه ی آنها نیز علاقمند باشند.

هزینه ی سفر و اقامت و خوراک برگزیدگان تامین خواهد شد و پس از اتمام دوره، از شرکت کنندگان خواسته می شود که موضوعاتی را که در کارگاه آموخته اند، در کشورهای خود پی گیری کنند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت دوم ژانویه است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.