برگزاری رقابت رسانه های خبری جوانان

منتشر شده در May 17, 2021 در موضوعات تخصصی

Global Youth & News Media یا رسانه های خبری جهانی جوانان یک نهاد رسانه ای غیرانتفاعی فرانسوی است که به ایجاد ارتباط میان جوانان و رسانه های خبری متعهد است و این رقابت را برای رسانه هایی برگزار می کند که مخاطبانشان بین ۱۳ و ۲۴ سال دارند. 

رسانه ها و نهادهای خبری که به مخاطبان جوان پیرامون راه های حفظ کره زمین اطلاعات امیدبخش می دهند و در عین حال به نقش مهم خبرنگاری حرفه ای در جامعه تعهد دارند، می توانند در این رقابت شرکت کنند. 

گزارش های ارسالی باید همراه ترجمه یا خلاصه ای به زبان انگلیسی باشند. 

آخرین مهلت ارسال گزارش برای شرکت در این رقابت اول ژوییه است.

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.