برگزاری رقابت رسانه‌ای بحران نابرابری از سوی انستیتو پژوهش سازمان ملل

منتشر شده در Nov 21, 2022 در موضوعات تخصصی

خبرنگاران رسانه ای و مطبوعاتی که در سراسر جهان به هر زبانی فعالیت می کنند می توانند در این رقابت شرکت کنند.

United Nations Research Institute for Social Development  یا انستیتو پژوهش سازمان ملل متحد برای توسعه اجتماعی یک رقابت خبرنگاری به نام #CrisesofInequality برگزار می کند که با تمرکز بر بحران نابرابری در جهان برگزار می شود. 

برای شرکت در این رقابت علاقمندان باید به گزارش برگزیده سال گذشته انستیتو اشاره کنند و با محور آن، کار تهیه گزارش امسال خود را انجام دهند. 

به چهار تن از برگزیدگان جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت. 

آخرین مهلت شرکت در این رقابت ۴ دسامبر است.