برگزاری رقابت خبرنگاری «یک جهان جوان» ویژه خبرنگاران جوان

منتشر شده در Apr 8, 2020 در خبرنگاری اولیه

نامزدهای شرکت در این رقابت باید شواهد و مستندات موثق و دقیقی از اهمیت و اثرگذاری کار خبرنگاری شان داشته باشند، به آزادی اندیشه، بیان، و عقیده اعتقاد راسخ داشته باشند، و به پیشبرد و بهبود شرایط حقوق و برابری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از راه خبرنگاری علاقه قابل اثباتی داشته باشند. 

برنده این رقابت هزینه کامل سفر به نشست «یک جهان جوان» را دریافت خواهد کرد تا بتواند به مونیخ آلمان سفر کند و از ۱۴ تا ۱۷ اکتبر سال ۲۰۲۰ در این نشست شرکت کند.

آخرین مهلت شرکت در این رقابت، سی ام آوریل است. 

اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید.