برگزاری رقابت بنیاد تامسون‌ برای خبرنگاران جوان

منتشر شده در Jul 4, 2024 در خبرنگاری اولیه

خبرنگارانی که سی ساله یا جوانترند، در کشورهای در حال توسعه ساکنند، و در آن کشورها فعالیت حرفه‌ای خبرنگاری می کنند، می‌توانند در این رقابت شرکت کنند. 

Thomson Foundation بنیاد تامسون در تدارک برگزاری رقابت امسال (سال ۲۰۲۴) ویژه خبرنگاران جوان است که با همکاری Foreign Press Association یا FPA (انجمن رسانه‌های خارجی) برگزار خواهد شد.

بنیاد تامسون هزینه سفر سه برگزیده نهایی این رقابت به لندن را برای شرکت در مراسم پایانی آن پرداخت می‌کند.

خبرنگارانی که در کشورهایی فعالیت می‌کنند که تولید ناخالص ملی آنها کمتر از ۲۰هزار دلار است، واجد شرایط شرکت در این رقابت هستند.

علاقمندان به شرکت در این رقابت می توانند سه نمونه از گزارش‌های منتشر شده مطبوعاتی، دیداری، چند رسانه ای، یا شنیداری خود را که طی دوازده ماه منتهی به ۹ اوت ۲۰۲۴ منتشر شده اند، برای شرکت در این رقابت بفرستند. دست کم یکی از سه گزارش ارسالی باید بر موضوع محیط زیست متمرکز باشد. 

گزارش‌هایی که به زبان انگلیسی تهیه نشده‌اند، باید واژه به واژه به انگلیسی ترجمه شوند و به همراه ترجمه‌شان برای شرکت در این رقابت فرستاده شوند.

آخرین مهلت اقدام برای این فرصت، ۹ اوت است.