برگزاری جشنواره فیلم مستند آرت داک فِست

منتشر شده در Sep 18, 2023 در خبرنگاری چند رسانه ای

جشنواره فیلم مستند Artdocfest/RIGA (آرت داک فست/ریگا) برای بخش مسابقه و خارج از مسابقه خود فیلم مستند می پذیرد. فیلم های برگزیده، در این جشنواره که از۱ تا ۸ مارس ۲۰۲۴ در ریگا برگزار می‌شود، به نمايش درخواهند آمد. 

Artdoc Fest & Media که انجمنی غیردولتی است، این رقابت را برگزار می‌کند.

فیلمسازان می توانند در این بخش‌های رقابتی شرکت کنند:

بخش تمرکز بر بالتیک که به فیلم های حوزه دریای بالتیک مربوط می شود و به آثاری تعلق می گیرد که با مشارکت یکی از این کشورها ساخته شده باشد. 

بخش رقابت آزاد «آرت داک فست»، که کارهای فیلمسازان را از سراسر جهان می پذیرد، اما ترجیح با آثار فیلمسازانی است که از اتحاد شوروی سابق در این رقابت شرکت می کنند یا موضوعی را در فیلمشان بررسی می کنند که به یکی از کشورهای اروپای شرقی یا آسیای مرکزی مربوط باشد. 

در بخش خارج از مسابقه همه فیلمسازان می توانند از سراسر جهان شرکت کنند. 

آخرین مهلت ارسال فیلم برای «آرت داک فست» ۱۵ دسامبر است. علاقمندان به شرکت در بخش‌های بالتیک و خارج از مسابقه تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ فرصت دارند که کارهایشان را برای این جشنواره بفرستند. 

.