برگزاری جشنواره جهانی فیلم محیط زیست

منتشر شده در Apr 4, 2021 در خبرنگاری چند رسانه ای

از فیلمسازان سراسر جهان دعوت می شود که کار خود را برای جشنواره بین المللی فیلم محیط زیست با نام «مردم و محیط زیست»، که از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر در روسیه برگزار می شود، بفرستند. 

این جشنواره به رابطه میان آدمیان و طبیعت می پردازد و شامل بخش های مستند بین المللی و فیلم های علمی است. 

آثاری که برای این جشنواره ارسال می شوند، باید در سال ۲۰۱۹ یا دیرتر از آن ساخته شده باشند و می توانند فیلم بلند یا کوتاه باشند. 

فیلم هایی که به انگلیسی تهیه نشده اند، باید همراه زیرنویس انگلیسی ارائه شوند. 

آخرین مهلت ارسال فیلم برای شرکت در این جشنواره، ۲۰ آوریل است. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.