اعطای وام بلاعوض صندوق بین المللی زنان در رسانه ها به تعدادی طرح خبرنگاری

منتشر شده در Jul 13, 2020 در تنوع

International Women's Media Foundation یاIWMF یا صندوق بین المللی زنان در رسانه ها برای طرح صندوق هاوارد بافت که با هدف حمایت از زنان خبرنگار در اجرای طرح های خبرنگاری شان بنیان گذاشته شده، طرح های پیشنهاادی زنان خبرنگار را می پذیرد و به شماری از آنها برای اجرای طرح وام بلاعوض می دهد.

طرح هایی که خبرنگاران می توانند پیشنهاد دهند، باید با تکیه بر آموزش اینترنتی و بدون نیاز به سفر یا حضور فیزیکی باشد. 

زنان متقاضی باید دست کم سه سال تجربه کار حرفه ای خبرنگاری داشته باشند. تقاضا یا طرح پیشنهادی می تواند به شکل گروهی هم فرستاده شود، اما دست کم نیمی از اعضای گروه باید زن باشند و سرپرستی گروه را هم یک زن باید به عهده داشته باشد. 

طرح هایی که مورد استقبال این نهاد قرار می گیرند، موضوعات کمتر گزارش شده با زوایای مهم و حیاتی یا مباحثی است که در عرصه خبرنگاری اعتنای چندانی به آنها نشده است. طرح هایی که برای آموزش یا تقویت مهارت های خبرنگاری ارائه می شود، مورد توجه قرار خواهند گرفت. 

اطلاعات بیشتر اینجاست.